Privatumo politika

 

Sveiki atvykę į www.viskasratuotiems.lt interneto svetainę (toliau – „Svetainė“), kuri yra sukurta ir priklauso Lietuvos UAB 'VISKAS RATUOTIEMS“ , juridinio asmens kodas 303279184, žaliųjų ežerų g. 162, LT-08425 Vilnius, Lietuva (toliau – „Mes“, „UAB“, „VISKAS RATUOTIEMS“).

Toliau pateiktas privalomas teisinis susitarimas, reglamentuojantis Jūsų asmens duomenų ir asmeninės informacijos tvarkymą „ VISKAS RATUOTIEMS “ veikloje, kuris turi būti sudarytas tarp Jūsų ir „ VISKAS RATUOTIEMS “, kad galėtumėte efektyviai naudotis Svetaine.

Išsamesnės informacijos apie tai, kas mes esame ir ką galime jums pasiūlyti galite rasti mūsų Svetainėje. Be to, norėdami su mumis susisiekti, mūsų kontaktinę informaciją rasite šios Privatumo sutarties pabaigoje.


1.VARTOJAMOS SĄVOKOS:

1. Asmens duomenys, Duomenys – bet kokia informacija apie Vartotoją, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

2. Elektroninė parduotuvė – UAB „VISKAS RATUOTIEMS“ elektroninė parduotuvė www.viskasratuotiems.lt.

3. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

4. VISKAS RATUOTIEMS – UAB „ VISKAS RATUOTIEMS  “, juridinio asmens kodas 303279184, PVM mokėtojo kodas LT, registracijos / korespondencijos adresas: Žaliųjų ežerų g. 162, LT-08425 Vilnius,

5. VISKAS RATUOTIEMS partneris – juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Vartotojo užsakymą.

6. VISKAS RATUOTIEMS paskyros – tai VISKAS RATUOTIEMS paskyros Facebook, Twitter, Linkedin ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie VISKAS RATUOTIEMS ir joje teikiamas Paslaugas, bei dalinimąsi Vartotojų paviešintu turiniu.

7. Paskyra – Vartotojo registravimosi Svetainėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).

8. Paslaugos – visos VISKAS RATUOTIEMS Svetainėje, Elektroninėje parduotuvėje, Autoservise Vartotojui teikiamos paslaugos.

9. Privatumo politika – ši privatumo politika, kurioje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams naudojantis Svetaine, Elektronine parduotuve, ir/ar teikiant Paslaugas Autoservise.

10. Slapukai – maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Svetainės į Vartotojo kompiuterio kietąjį diską, kad Svetainės administratorius galėtų atskirti Vartotojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete.

11. Svetainė – UAB „ VISKAS RATUOTIEMS “ interneto svetainė, kurios adresas www.viskasratuotiems.lt

12. Slaptažodis – Vartotojo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis Svetainėje, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.

13. Taisyklės – patvirtintos galiojančios Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje taisyklės, Registracijos autoserviso paslaugoms taisyklės.

14. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

15. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris apsilankė VISKAS RATUOTIEMS Svetainėje, naudojosi Elektroninės parduotuvės, Autoserviso paslaugomis ir kurio Duomenys yra tvarkomi pagal šią Privatumo politiką.


2. KOKIOS YRA MŪSŲ PRIVATUMO SUTARTIES NUOSTATOS 

Privatumo politika reglamentuoja Vartotojo pagrindinius asmens duomenų tvarkymo principus bei tvarką.Vartotojo Asmens duomenų tvarkymą nustato ši Privatumo politika, o tiek kiek ji nereglamentuoja – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.   

Ši Privatumo sutartis nustato, kokią asmeninę informaciją apie jus renkame, asmens duomenų tvarkymo „ VISKAS RATUOTIEMS “ veikloje tikslus ir teisinius pagrindus bei kitą su Svetainėje surinktų asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją ir apie tai informuoja mūsų Svetainės naudotojus.

Mes pažymime, kad registruodamiesi ir naudodamiesi Svetaine, Jūs sutinkate laikytis šios Privatumo sutarties nuostatų. Nesutikdami laikytis mūsų Privatumo sutarties nuostatų, negalėsite toliau naudotis Svetaine.

3. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIAI PAGRINDAI

Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik toliau išvardytais tikslais:

1.   El. prekyba panaudojant Svetainę;

2.   Tiesioginė rinkodara tiesioginiais pranešimais panaudojant Svetainę, taip pat el. paštu;

3.   Sąlygų dalyvauti Svetainėje vykdomose apklausose ir konkursuose sudarymas;

4.   Svetainėje vykdomų rinkodaros programų ir kampanijų programos, organizavimas ir vykdymas;

5.   Su naudojimusi Svetaine susijusios pagalbos teikimas klientams ir susijusių problemų sprendimas;

6.   Sąlygų efektyviai naudotis mūsų Svetaine sudarymas ir užtikrinimas;

7.   Galimų ir esamų naudotojų ypatybių ir poreikių analizė, profiliavimas, siekiant geriau pritaikyti „VISKAS RATUOTIEMS“ produktus ir paslaugas, gerinti klientų aptarnavimą, tiekimą, logistikos procesus bei rinkodarą;

8.   Verslo analizė.


Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad asmens duomenų tvarkymas 1-ame (el. prekyba), 4-ame (rinkodaros programų ir kampanijų programos, organizavimas ir vykdymas) ir 6-ame (sąlygų naudotis mūsų Svetaine sudarymas ir užtikrinimas) punktuose nurodytais tikslais yra atliekamas teisėtais asmens duomenų tvarkymo pagrindais, kai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas norint imtis veiksmų prieš sudarant sutartį, taip pat duomenų tvarkymas yra būtinas sutarties, kurios šalimi jūs esate, vykdymui.

 

Asmens duomenų tvarkymas 2-ame (tiesioginė rinkodara), 3-ame (sąlygų dalyvauti apklausose ir konkursuose sudarymas), 5-ame (su naudojimusi susijusios pagalbos teikimas ir problemų sprendimas), 7-ame (analizė, susistemintos informacijos apie naudotojus rinkimas) punktuose nurodytais tikslais yra pagrįstas jūsų laisva valia duotu sutikimu dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

Pirmiau nurodytais individualiais tikslais asmens duomenis tvarkysime gavę Jūsų asmeniškai duotus sutikimus su asmens duomenų tvarkymu. Sutikimas taip pat reiškia, kad Jūs savo asmens duomenis pateikėte savo laisva valia, pvz. laisva valia užpildydami klausimyną ir jį pateikdami mums.

Duomenų tvarkymas 8-ame punkte (verslo analizės) nurodytu tikslu yra pagrįstas „ VISKAS RATUOTIEMS teisėtu interesu. Atkreipiame dėmesį, kad pastaruoju asmens duomenų tvarkymo tikslu Įmonė naudoja nuasmenintus naudotojų asmens duomenis.

4. RENKAMA INFORMACIJA

Kaip mes renkame informaciją?

Mes renkame informaciją Jums užsiregistravus mūsų Svetainėje ir užpildžius registracijos formą, per mūsų Svetainę  pateikus užsakymą įsigyti gaminį, laisva valia užsiprenumeravus mūsų tiesioginės rinkodaros medžiagą, laisva valia atsakius į apklausos klausimus arba užpildžius konkurencijos ar rinkodaros programų ir kampanijų, dalyvio anketą, laisva valia susisiekus su „ VISKAS RATUOTIEMS “ klientų aptarnavimo ir techninės pagalbos centru jūsų tiesiogiai pateikiamą informaciją arba kitaip laisva valia santykiuose su mumis jūsų mums pateikiamą informaciją apie Jus.

Be to, tam tikra informacija automatiškai surenkama slapukų (angl. cookies), kuriuos Jūs laisva valia sutikote gauti naudodamiesi mūsų Svetaine.

Jums nusprendus prisiregistruoti mūsų Svetainėje naudojant trečiųjų asmenų („Facebook“ arba „Google“) tvarkomą socialinio tinklo paskyrą, Jūsų tapatybės patvirtinimo informaciją (el. pašto adresą ir socialinio tinklo paskyros naudotojo vardą) mums tiesiogiai perduos minėti tretieji asmenys, t.y. Facebook Inc., bendrovės adresas 1601 Willow Road, Menlo Oark, CA 94025, JAV, bendrovės telefono numeris 650-618-7714, arba „Google Inc.“, bendrovės adresas 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV, telefono numeris (650) 253-0000.

Atminkite, kad mes neketiname rinkti ir tvarkyti jūsų ypatingų asmens duomenų. Atsitiktinai gavę tokius asmens duomenis, mes nepranešę jums nedelsdami juos ištrinsime.

Visa jums naudojantis Svetaine jūsų pateikta informacija „ VISKAS RATUOTIEMS “ yra automatiškai sinchronizuojama naudojant saugius „ VISKAS RATUOTIEMS “ serverius, kad ją galėtumėte pasiekti per bet kurį jūsų naudojamą įrenginį prisijungę prie jo savo unikaliu „ VISKAS RATUOTIEMS “ naudotojo vardu.

Kokią informaciją renkame?

●     Tvarkydami duomenis elektroninės prekybos tikslu mes renkame šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, apmokėjimo už įsigytus produktus duomenis, pirkinių istoriją, su užsakytais ir (arba) įsigytais produktais (produktų sąrašas, pavadinimai, aprašymai, kiekiai, kainos) susijusius duomenis, pristatymo adresą, IP adresą, slapukus.

●     Tiesioginės rinkodaros tikslu renkame šiuos duomenis: elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos valstybę, valstiją / apygardą (rajoną), gyvenamosios vietos adresą, lytį, gimimo datą, šeiminę padėtį, telefono numerį, dabartinę buvimo vietą (GPS koordinates), įsigytus „ VISKAS RATUOTIEMS “ produktus, „Facebook“ naudotojo vardą, „Google“ naudotojo vardą, lankymosi „ VISKAS RATUOTIEMS “ svetainėje istoriją, naudojimosi „ VISKAS RATUOTIEMS “ tiesioginės rinkodaros priemonėmis istoriją, atsiliepimus apie įsigytus produktus, slapukus, naudotojo kompiuterio / mobiliojo įrenginio tipą, mobiliojo įrenginio unikalų identifikacinį kodą, IP adresą, naudotojo mobiliųjų įrenginių operacines sistemas ir jų versijas, mobiliųjų įrenginių interneto naršykles, naudotojo pageidaujamą kalbą ir parinktis, pasirinktas naudotojui naudojantis Svetaine .

●     Siekdami jums sudaryti sąlygas dalyvauti apklausose ir konkursuose, mes renkame šiuos duomenis: naudotojo gyvenamosios vietos valstybę, žemyną, regioną / valstiją, miestą, gatvę, namo (buto) numerį, el. pašto adresą, vardą, pavardę, atsiliepimus apie įsigytus produktus, su anksčiau laimėtais prizais susijusius asmens duomenis.

●     Rinkodaros programų ir kampanijų organizavimo ir vykdymo tikslais mes renkame šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, naudotojo laisva valia pateiktą informaciją apie save, naudotojo asmeninės svetainės adresą, www.youtube.com, www.facebook.com, www.twitter.com, www.instagram.com paskyrų pavadinimus (adresus), IP adresą, duomenis apie naudotojo naudojamus produktus, naudotojas laisva valia įkeltus vaizdo įrašus ir fotografijas.

●     Klientų aptarnavimo ir problemų sprendimo tikslais renkame šiuos duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, informaciją apie naudotojo naudojamus produktus, iš ankstesnio susirašinėjimo tarp naudotojo ir „ VISKAS RATUOTIEMS “ istoriją.

●     Siekdami sudaryti sąlygas efektyviam naudojimuisi mūsų Svetaine  ir jį užtikrinti, mes renkame šiuos duomenis: naudotojo naudojamo kompiuterio / mobiliojo įrenginio tipą, mobiliojo įrenginio unikalų identifikacinį kodą, IP adresą, naudotojo mobiliojo įrenginio operacinę sistemą ir jos versiją, naudotojo naudojamą mobiliojo įrenginio interneto naršyklę, pageidaujamą kalbą ir naudotojo parinktis, pasirinktas naudotojui naudojantis Svetaine , informaciją apie naudotojo buvimo vietą, slapukus;

●     Siekdami išanalizuoti potencialių ir esamų naudotojų ypatybes ir poreikius, geriau pritaikyti „ VISKAS RATUOTIEMS “ produktus ir paslaugas, gerinti klientų aptarnavimą, tiekimą, logistikos procesus, rinkodarą, mes renkame šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, informaciją apie apmokėjimą už įsigytus produktus, pirkimo istoriją, informaciją apie užsakytus ir (arba) įsigytus produktus (produktų sąrašas, pavadinimai, aprašymai, kiekiai, kainos), pristatymo adresą, IP adresą, slapukus, gyvenamosios vietos valstybę, žemyną, valstija / apygardą (rajoną), miestą, gatvę, namo (buto) numerį, gyvenamosios vietos adresą, lytį, gimimo datą, šeiminę padėtį, dabartinę buvimo vietą (GPS koordinatės), įsigytus „ VISKAS RATUOTIEMS “ produktus, „Facebook“ naudotojo vardą, „Google“ naudotojo vardą, „ VISKAS RATUOTIEMS “ svetainėje istoriją, naudojimosi „ VISKAS RATUOTIEMS “ tiesioginės rinkodaros priemonėmis istorija, atsiliepimus apie įsigytus produktus, slapukus, naudotojo kompiuterio / mobiliojo įrenginio tipą, mobiliojo įrenginio unikalų identifikacinį kodą, IP adresą, naudotojo mobiliųjų įrenginių operacines sistemas ir jų versijas, mobiliųjų įrenginių interneto naršykles, naudotojo pageidaujamą kalbą ir parinktis, pasirinktas naudotojui naudojantis Svetaine, atsiliepimus apie įsigytus produktus, su iki šiol laimėtais prizais susijusius asmens duomenis, informaciją apie naudotojo naudotus produktus, ankstesnio susirašinėjimo tarp naudotojo ir „ VISKAS RATUOTIEMS “ istoriją, naudotojo laisva valia pateiktą informaciją apie save, naudotojo asmeninės svetainės adresą, www.youtube.com, www. facebook.com, www.twitter.com, www.instagram.com paskyrų pavadinimus (adresus), naudotojo laisva valia įkeltus vaizdo įrašus ir fotografijas.

●     Verslo analizės tikslu mes renkame nuasmenintus naudotojų duomenis.

Norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad gavę jūsų aiškų sutikimą, mes galime naudoti jūsų asmens duomenis automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais. Mūsų naudojamas profiliavimas yra paremtas surinkta informacija apie jūsų buvimo vietoves ir leidžia mums pateikti jums asmeniškai pritaikytą mūsų Svetainės turinį, taip pat jums asmeniškai pritaikytą rinkodaros medžiagą.

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad „ VISKAS RATUOTIEMS “ pasilieka teisę anksčiau pateiktus asmens duomenis nuasmeninti, kad jų nebebūtų galima susieti su Jumis, ir juos toliau naudoti rinkos tyrimams, pagerinant naudotojo patirtį.

5. JŪSŲ TEISĖS

Laikydamiesi įstatymuose nustatytų apribojimų ir sąlygų, jūs turite teisę gauti informaciją, teisę susipažinti su informacija susijusia su jūsų asmens duomenimis, teisę ištaisyti savo asmens duomenis, teisę būti užmirštas, teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu ir teise į duomenų perkeliamumą.

Jei jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti tokį sutikimą, tačiau toks atšaukimas nedaro iki atšaukimo su jūsų sutikimu vykdyto asmens duomenų tvarkymo neteisėtu.

Jei pageidaujate, kad padėtume jums įgyvendinti savo teises, arba turite klausimų dėl pasinaudojimo jūsų teisėmis, susisiekite su mumis elektroniniu paštu info@viskasratuotiems.lt.

Pasinaudojimui jūsų teisėmis reikalingus veiksmus „VISKAS RATUOTIEMS “ atliks kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo kreipimosi dienos.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad įtardami, jog su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymas pažeidžia jūsų teises, neprarasdami teisės pasinaudoti kitomis administracinėmis ar teisminėmis pažeistų teisių gynimo priemonėmis, jūs turite teisę pateikti skundą valstybės narės, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbovietė ar įtariamo pažeidimo vieta, priežiūros institucijai.

6. AR GALIU REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUMĖTE MANO ASMENS DUOMENIS ?

Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume, esant bent vienai iš šių aplinkybių:

- asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

- Jūs atšaukiate sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;

- Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai;

- Jūs pateikėte prieštaravimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūsų interesai konkrečiu atveju yra viršesni.

Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:

- Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;

- Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu;

- Duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų ir Jūsų interesai nėra viršesni;

- Jūsų duomenis būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo;

- Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai. Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:

- susisiekdami su mumis el. Paštu : info@viskasratuotiems.lt; - susisiekdami su mumis telefonu: +370 670 33322;

Jeigu norite ištrinti savo asmeninę www.viskasratuotiems.lt paskyrą, tą galite padaryti savarankiškai, paskyros skiltyje „Privatumo nustatymai“ – „Ištrinti mano paskyrą“.

7. SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

Slapukas – tai nedidelis tekstinis failas, kurį jums apsilankius Svetainėje parsisiunčia jūsų naršyklė. Taip Svetainė įsimena informaciją apie jūsų apsilankymą, pvz. pageidaujamą kalbą ir kitus nustatymus. Tai padeda jūsų kitą apsilankymą padaryti paprastesniu, o Svetainę – naudingesnę jums. Slapukai atlieka svarbią funkciją: be jų lankymasis Svetainėje būtų kur kas labiau varginanti patirtis.

Kad priimtumėte slapukus, turėtumėte Svetainėje pasirodžiusioje informacinėje juostelėje „Slapukai“ spustelėti mygtuką „Sutinku“. Nesutikdami su slapukų politika, jus turėtumėte išjungti ir nebesinaudoti mūsų Svetaine.

Atkreipiame dėmesį, kad slapukų naudojimas mums nesuteikia galimybės pasiekti jokios jūsų prietaise esančios jūsų asmeninės informacijos ar kitų asmens duomenų.

Mes naudojame šiuos slapukus:

●      Būtinai reikalingi slapukai. Tai slapukai, reikalingi tinkamam mūsų Svetainės veikimui. Jiems priskiriami slapukai, jums sudarantys sąlygas pasiekti apsaugotas mūsų Svetainės sritis, naudoti pirkinių krepšelį arba naudotis el. atsiskaitymo paslaugomis.

●     Analizės / našumo slapukai. Jie mums sudaro sąlygas nustatyti apsilankymus ir juos suskaičiuoti bei sekti, kokius navigacinius veiksmus naudodamiesi mūsų Svetaine atlieka lankytojai. Jie mums padeda tobulinti mūsų Svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad naudotojai lengvai rastų tai, ko ieško.

●     Funkcionalumo slapukai. Jie yra naudojami atpažįstant jus, jums pakartotinai lankantis mūsų Svetainėje. Tai leidžia mums suasmeninti turinį ir įsiminti jūsų parinktis.

●     Tikslinės reklamos slapukai. Šie slapukai fiksuoja jūsų apsilankymą mūsų interneto Svetainėje, puslapius kuriuose lankėtės, ir nuorodas, kurias paspaudėte. Mes šią informaciją naudosime tam, kad mūsų Svetainė ir joje rodoma reklama labiau atitiktų jūsų interesus.

Slapukus taip pat galite blokuoti savo interneto naršyklėje įjungę nustatymą, leidžiantį atsisakyti visų slapukų arba tik kai kurių iš jų. Pažymėtina, kad interneto naršyklės nustatymuose užblokavę visus slapukus (įskaitant būtinai reikalingus slapukus) negalėsite naudotis visomis ar kai kuriomis mūsų Svetainės dalimis.

8. INFORMACIJA APIE BUVIMO VIETĄ

Jums naudojantis Svetaine, naudodamiesi IP (interneto protokolu) galime nustatyti jūsų buvimo vietą, taip sudarydami jums sąlygas pasinaudoti visomis Svetainės teikiamomis galimybėmis.

9. NAUDOJIMASIS TREČIŲJŲ ASMENŲ PASLAUGOMIS MŪSŲ VEIKLOJE

Mūsų Privatumo sutartis galioja tik jums valdant ir naudojant mūsų Svetainę . Privatumo sutartis nebus galiojanti ir taikoma jūsų atžvilgiu jums išėjus iš mūsų Svetainės arba nuspaudus į trečiųjų asmenų svetaines nukreipiančią nuorodą.

Mes jokiais atvejais neatsakome už kitiems asmenims priklausančių svetainių ir (arba) programėlių turinį.

Tam tikrais atvejais, savo nuožiūra Svetainėje galime paminėti arba pasiūlyti trečiųjų asmenų produktus ar paslaugas. Naudojimuisi šiomis trečiųjų asmenų svetainėmis taikomos atskiros ir nesusijusios privatumo sutartys. Todėl mes neprisiimame atsakomybės už šių susietų svetainių turinį ir veikimą. Nepaisant to, mes siekiame išsaugoti mūsų Svetainės vientisumą ir laukiame visų atsiliepimų apie šias svetaines / programėles.

10. DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Šioje privatumo sutartyje įvardytais tikslais mūsų tvarkomi asmens duomenys bus saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio pasinaudojimo „VISKAS RATUOTIEMS “ paslaugomis ir (arba) produktais datos.

Sutinkamai su duomenų apsaugą reglamentuojančiais įstatymais, užtikriname jus, kad dedame visas pagrįstas pastangas, kad užtikrintume reikiamą jūsų asmens duomenų saugumą.

Pasibaigus pirmiau nurodytų jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes įsipareigojame ištrinti ar kitaip sunaikinti jūsų asmens duomenis.

11. TREČIŲJŲ ASMENŲ PRIEIGA PRIE JŪSŲ INFORMACIJOS

Mes neparduodame jūsų tapatybę leidžiančios nustatyti informacijos, neprekiaujame ja ir kitokiu būdu jos neperduodavome kitiems asmenims. Tai netaikoma mums valdyti mūsų Svetainę, vykdyti verslą ar aptarnauti jus padedantiems patikimiems tretiesiems asmenims, su sąlyga kad šie asmenys yra įsipareigoję laikyti tokią informaciją konfidencialia.

„ VISKAS RATUOTIEMS “ naudojasi Europos Sąjungos šalyse įsteigtų užsienio bendrovių teikiamomis duomenų prieglobos paslaugomis. Todėl „ VISKAS RATUOTIEMS “ praneša, kad norint pasiekti šiose sąlygose išvardintus duomenų tvarkymo tikslus, „ VISKAS RATUOTIEMS “ pirmiau nurodytais tikslais perduos Privatumo sutartyje nurodytais konkrečiais tikslais surinktus ir tvarkomus Jūsų asmens duomenis EU veikiančioms užsienio šalių bendrovėms. Todėl naudodamiesi mūsų Svetaine ar joje teikiamomis paslaugomis arba duodami mums savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis, jūs įsipareigojate laikytis šios Privatumo sutarties nuostatų, inter alia, su sąlyga, kad jūsų asmens duomenys bus perduoti duomenų prieglobos paslaugas teikiančioms EU šalyse įsteigtoms bendrovėms.

„ VISKAS RATUOTIEMS “ taip pat naudojasi Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje ir Europos Sąjungos šalyse įsteigtų užsienio bendrovių teikiamomis tiesioginės rinkodaros ir susistemintų duomenų apie naudotojus rinkimo paslaugomis. Todėl, aiškiai sutikdami gauti mūsų tiesioginės rinkodaros medžiagą, inter alia, sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys bus perduoti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje ir Europos Sąjungos šalyse įsteigtoms tiesioginės rinkodaros paslaugas teikiančioms bendrovėms.

Atkreipiame dėmesį, kad turint naudotojo sutikimą su susistemintos informacijos apie naudotojus rinkimu, surinktus ir šioje Privatumo sutartyje įvardytais susisteminimo tikslais sutvarkytus naudotojo duomenis susistemintos informacijos rinkimo tikslu teiksime tretiesiems asmenims.

„ VISKAS RATUOTIEMS “ taip pat naudojasi Europos Sąjungos šalyse ir už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsteigtų užsienio bendrovių teikiamomis pašto paslaugomis. Todėl, užsakydami ar sutikdami gauti „ VISKAS RATUOTIEMS “ produktus, inter alia, sutinkate, kad jūsų asmens duomenys, kaip vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, bus perduodami pašto paslaugas teikiančioms bendrovėms.

Be jūsų išankstinio sutikimo mes neperduosime jūsų duomenų kitiems tretiesiems asmenims, nei nurodyti pirmiau.

Mes galime perduoti jūsų informaciją, kai, mūsų įsitikinimu, tai būtina vykdant įstatymą, užtikrinant mūsų Svetainės Sąlygų laikymąsi ar siekiant apsaugoti mūsų ar kitų asmenų teises, turtą ar saugumą.

Informacija apie lankytojus, iš kurios negali būti nustatyta asmens tapatybė, bet kuriuo metu ir be jokių apribojimų gali būti teikiama kitiems asmenims rinkodaros, reklamos ar kitokiais tikslais.

12. APSAUGOS PRIEMONĖS

Mes rūpinamės jūsų asmeninės informacijos konfidencialumo apsauga.

Mes įgyvendiname įvairias technines ir organizacines saugumo priemones, skirtas užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie informacijos ar jos atskleidimui; taip pat siekdami užtikrinti surinktos informacijos apsaugą ir saugumą, įdiegėme tinkamas fizines, elektronines ir valdymo procedūras.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad nors mes stengiamės užtikrinti tinkamą mūsų tvarkomos informacijos apsaugą, jokios priemonės negarantuoja visiško saugumo ir negali visais atvejais apsaugoti nuo visų galimų saugumo pažeidimų.

13. ŠIOS PRIVATUMO SUTARTIES PAKEITIMAI

Mes pasiliekame teisę prireikus bet kuriuo metu keisti šią Privatumo sutartį, be išankstinio įspėjimo apie jos atnaujinimus ar pakeitimus. Todėl visi nauji pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje. Dėl šios priežasties mes prašome Jūsų su šia Privatumo sutartimi susipažinti kiekvieną kartą prieš naudojantis Svetaine. Jūsų tolesnis naudojimasis Svetaine reikš Jūsų sutikimą su pataisyta Privatumo sutartimi.

Kita vertus, jei informaciniais tikslais nurodysite savo elektroninio pašto adresą, mes stengsimės su Jumis susisiekti ir informuoti apie Privatumo sutarties pakeitimus.

14. VAIZDO STEBĖJIMAS

„ VISKAS RATUOTIEMS “  siekdama užtikrinti klientams teikiamų paslaugų kokybę bei įmonės, darbuotojų ir klientų turto saugumą „ VISKAS RATUOTIEMS “ autoservise bei fizinėje parduotuvėje vykdo vaizdo stebėjimą. Apie vaizdo stebėjimą klientai yra informuojami informaciniais ženklais prie įėjimų į patalpas/teritoriją.

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, susijusias su „ VISKAS RATUOTIEMS “ vykdomu vaizdo stebėjimu, Vartotojai gali kreiptis informaciniuose ženkluose arba šioje Politikoje nurodytais kontaktais.

 15. SĄLYGOS

Taip pat apsilankykite mūsų skiltyje „Sąlygos“, kurioje apibrėžtas Svetainės naudojimas bei įtvirtinti su juo susiję atsakomybės atsisakymai ir apribojimai.


KONTAKTINIAI DUOMENYS

Jei turite daugiau klausimų apie Jūsų asmeninę informaciją arba jei norėtumėte pasinaudoti šioje Privatumo sutartyje įtvirtintomis savo teisėmis, kreipkitės į:

UAB „ VISKAS RATUOTIEMS “

Juridinio asmens kodas: 303279184

Adresas: Žaliųjų ežerų g. 162, LT-08425 Vilnius, Lietuva.

Tel.  +370 670 33322

Kontaktai: info@viskasratuotiems.lt